Nujumuz Zahirah

Nujumuz Zahirah

$15.00


Kitab Nujumuz Zahirah adalah susunan Al Habib Zaen Bin Ibrahim Bin Semait, sebuah kitab susunan berfaedah yang merupakan doa-doa, dzikir, munajat dan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah. Sahabat beliau dan pewaris para nabi iaitu para u’lama’ yang mana mereka ini dikenali dengan kezuhudan dan amalan yang mendapat keredhaan Allah SWT.

*Sebahgian besar dari penjualan kitab ini akan disalurkan ke dana Masjid An-Nahdhah.


More from this collection